تخفیف ها

تخفیف ها

اعضای خانه کارگر

کلیه اعضای خانه کارگر در صورتی که بخواهند در دورها ی این مجموعه آموزشی ثبت نام کنند با ارائه کارت عضویت دارای اعتبار از ۱۲% تخفیف بهره مند خواهند شد.

ثبت نام گروهی غیر سازمانی

ثبت‌نام گروهی تا ۵ نفر مشمول تخفیف ۵% و تا ۱۰ نفرمشمول تخفیف ۱۰% و بیش از ۱۰ نفرمشمول تخفیف ۱۵% می باشد . این تخفیف قابل تجمیع با سایر تخفیف ها نمی باشد.

کارکنان و خانواده محترم شرکت واحد اتوبوسرانی

کلیه کارکنان و خانواده محترم در صورتی که بخواهند در دورها ی این مجموعه آموزشی ثبت نام کنند و با ارائه کارت عضویت دارای اعتبار از ۱۵% تخفیف بهره مند خواهند شد.

اعضای کانون بازنشستگان فولاد مبارکه اصفهان

کلیه اعضای کانون در صورتی که بخواهند در دورها ی این مجموعه آموزشی ثبت نام کنند و با ارائه کارت عضویت دارای اعتبار از ۱۲% تخفیف بهره مند خواهند شد.

اعضای کانون بازنشستگان ارتش جمهوری اسلامی ایران

کلیه اعضای کانون در صورتی که بخواهند در دورها ی این مجموعه آموزشی ثبت نام کنند با ارائه کارت عضویت دارای اعتبار از ۱۲% تخفیف بهره مند خواهند شد.

کارکنان و خانواده محترم شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

کلیه کارکنان و خانواده محترم در صورتی که بخواهند در دورها ی این مجموعه آموزشی ثبت نام کنند و با ارائه کارت عضویت دارای اعتبار از ۱۲% تخفیف بهره مند خواهند شد.

کارکنان و خانواده محترم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه اصفهان

کلیه اعضای کانون در صورتی که بخواهند در دورها ی این مجموعه آموزشی ثبت نام کنند با ارائه کارت عضویت دارای اعتبار از ۱۲% تخفیف بهره مند خواهند شد.

باشگاه فرهنگی و ورزشی فولادمبارکه سپاهان

کلیه اعضاء ( پرسنل ، ورزشکاران ، هواداران ) و خانواده محترم آنها در صورتی که بخواهند در دورها ی این مجموعه آموزشی ثبت نام کنند و با ارائه معرفی نامه از ۱۲% تخفیف بهره مند خواهند شد.