مطالب توسط admin

فرصت های شغلی

✅  استخدام برنامه نویس Frontend شرایط احراز:  داشتن و تسلط کافی دراستفاده از JavaScript تسلط کافی به یکی از کتابخانه/فریم ورک های React , Veu.js آشنایی با یکی از Preprocessor های CSS استفاده مناسب از Git در فضای تیمی ✅  استخدام برنامه نویس (Backend(PHP شرایط احراز:  مهارت و تجربه در PHP و یکی از فریم […]