مدت دوره: ۴۰ساعت

پیش نیاز : MCSA |  Identity with Windows Server 2016

اهداف دوره :

 • کنترل تخصصی ویندوزسرور ۲۰۱۶
 • مدیریت  تخصصی ویندوزسرور
 • کنترل امنیت محیط
 • کنترل سرویس های شبکه وفایل سرویس

مخاطبان دوره :

 • کارشناسان نرم افزار و IT
 • علاقه مندان به مباحث مایکروسافت و داوطلبان آزمون MCSE

محتوای دوره : 

۱-Implementing Server Hardening Solutions

۲-Implementing Server Patching and update Solutions

۳-Secure a network Infrastructure

۴-Manage Priviledged Identities

۵-Implement threat detection solutions

۶-Implement workload-specific security

۷-Secure a virtualization Infrastructure

۰۳۱-۳۳۸۳

مدت دوره: ۱۰۰ساعت

پیش نیاز : MCSE

اهداف دوره :

 • این دوره که به عنوان سطح تخصص استاندارد جهانی برای متخصصان فناوری اطلاعات محسوب می گردد، نشانشگر مهارت فرد در مدیریت و راه اندازی رایانش ابری خصوصی مایکروسافت (Private Cloud Computing) می باشد.

مخاطبان دوره :

 • مدیران و کارشناسان شبکه

محتوای دوره : 

Part1

  Module 1: Introduction to the Private Cloud
•    Module 2: Configuring and Optimizing Business Unit Clouds
•    Module 3: Deploying Cloud Services
•    Module 4: Monitoring Private Cloud Services
•    Module 5: Configuring Application Performance Monitoring
•    Module 5: Configuring Application Performance Monitoring
•    Module 6: Operating and Extending Service Management in the Private Cloud
•    Module 7: Automatic Incident Creation, Remediation, and Change Requests
•    Module 8: Problem Management in the Private Cloud
•    Module 9: Automating Self-Service Provisioning
•    Module 10: Private Cloud Protection and Recovery
•    Module 11: Configuring Compliance in the Private Cloud
•    Module 12: Configuring SLAs, Dashboards, and Widget

Part 2
•    Module 1: Planning for the Private Cloud
•    Module 2: Configuring and Deploying the Private Cloud with System Center 2012 -Virtual Machine Manager
•    Module 3: Extending and Maintaining the Private Cloud Infrastructure
•    Module 4: Configuring Application Delivery
•    Module 5: Creating the Private Cloud Building Blocks
•    Module 6: Deploying and Accessing a Private Cloud
•    Module 7: Monitoring the Private Cloud Infrastructure
•    Module 8: Extending and Customizing Monitoring of the Private Cloud Infrastructure
•    Module 9: Implementing Service Management for the Private Cloud
•    Module 10: Protecting the Private Cloud Infrastructure
•    Module 11: Automating and Standardizing the Private Cloud
•    Module 12: Configuring the Cloud Services Process Pac

۰۳۱-۳۳۸۳

مدت دوره: ۴۰ساعت

پیش نیاز : MCSE

اهداف دوره :

 • در این دوره دانشجویان با معماریSystem Center Operations Manager  و Feature های آن آشنا شده علاوه بر آن نحوه مدیریت و نگهداری این محصول را فرا خواهند گرفت.این دوره با توضیحات کلی در مورد SCOM 2012 شروع شده و سپس به تفصیل در مورد معماری و طراحی SCOM 2012 صحبت خواهد شد پس از آن نحوه نصب SCOM 2012 و Deploy نمودن Agentها بررسی خواهد شد و پس از انجام نصب پیشنهاداتی در مورد Post Installation Configurationsارائه خواهد گردید. سپس با توجه به Best Practiceها در مورد نحوه Tune نمودن این سرور بمنظور کاهش Alert Noise ها صحبت خواهد شد.

مخاطبان دوره :

 • مدیران و کارشناسان شبکه

محتوای دوره : 

·         Module 1: Overview of System Center 2012

Configuration Manager

·         Module 2: Discovering and Organizing Resources

·         Module 3: Managing the Configuration Manager Client

·         Module 4: Managing Inventory and Software

·         Module 5: Querying and Reporting

·         Module 6: Managing Software Deployments by Using Packages and Programs

·         Module 7: Creating and Deploying

·         Module 8: Managing Application

·         Module 9: Deploying and Managing Software Updates

·         Module 10: Implementing Endpoint Protection in Configuration Manager 2012

·         Module 11: Managing Operating System

·         Module 12: Managing Compliance

·         Module 13: Managing Mobile

·         Module 14: Configuring Wake On LAN, Power Management, and Remote

۰۳۱-۳۳۸۳

مدت دوره: ۳۰ساعت

پیش نیاز : +Network

اهداف دوره :

 • دوره +Cloud مربوط به متخصصانی می باشد که می خواهند از سرویس ها و امکانات شبکه های ابری در سازمان و یا پروژه های خود استفاده کنندوبا قابلیت های شبکه ای مباحث Cloud ، ساختار یک سازمان را تغییر و یا گسترش به حد نیاز دهند.برای استفاده از این مجموعه فن آوری های بی نظیر دو راهکار وجود دارد.

  –          راهکار اول تبدیل مراکزداده خصوصی و سرویس های آن به ساختار ابری

  –          راهکار دوم برون سپاری و استفاده از خدمات، زیرساخت و پلت فرم های آمادو نصب شده در شرکت های خدمات دهنده پردازش های ابری

 • در این دوره ما با مفاهیم، تعاریف، قابلیت ها و امکانات، چالش ها ، مزایا و معایب استفاده از ساختارهای ابری آشنا می شویم

مخاطبان دوره :

 • مدیران شبکه، متخصصین حوزه های فنی و شبکه، مدیران فن آوری اطلاعات و ارتباط
 • اتکارشناسان حوزه فن آوری اطلاعات

محتوای دوره :   

·         Cloud Computing conceps, models and terminology:

 IaaS, PaaS, SaaS, DBaaS, CaaS, BPaaS, XaaS, Privte,   Public, Commuity, Hybrid, On-Premises,  Off-Premises, Orchestration Platform

·         Cloud Storage systems:

  SSD, SAS, RAID, NAS, SAN, ZFS, VMFS, ReFS, FC, FCoE, iSCSI, LUN, Zoning, LUN masking, Replication, Provisining, Encryption

·         Cloud Network Infrastructure:

  internet, Interanet, Exteranet, NAT/PAT, Segmentation, Micro Segmentation, VLAN , VxLAN

·         Virualization Components:

Type I, Type II, vNIC, vSwitch, vFirewall, vLoad Balancer, vIPS, vIDS, P2V ,V2V, V2P, HA/DR, …

·         DevOps

·         Performance tuning

·         System Management

·         Security in cloud

·         Security Best Practices

Business Continuty and Disaster Recoveryon IT Service Management 

۰۳۱-۳۳۸۳

مدت دوره: ۳۰ساعت

پیش نیاز : Installing Windows Server  

اهداف دوره :

 • بسیاری از سازمان ها از ساختار های مجازی سازی و راهکارهای آن برای استفاده در طرح و نقشه بازیابی از حادثه یا Disaster Recovery Plan خود استفاده می کنند . استفاده از Hyper-V مدیران شبکه براحتی می توانند سرورهای جدید را ایجاد و آنها را در مدار قرار دهند و از طرفی با توجه به اینکه VM ها در قالب فایل های VHD در سیستم ذخیره می شوند ، طراحی و گرفتن Backup از آنها بسیار ساده تر از Backup گیری از سیستم عامل ها می باشد . با این روش شما تمامی یک سرور مجازی را در قالب یک فایل Backup میگیرید و به محض بروز مشکل همین یک فایل را بازگردانی می کنید.

مخاطبان دوره :

 • کارشناسان شبکه و دانشجویان IT

محتوای دوره :

Module 1: Planning for Virtualization

After completing this module students will be able to describe virtualization as it relates to server environments. Students will be able to plan for hardware requirements, storage, availability, and security.

Lessons

·      Overview of Microsoft Virtualization

·      Assessment of Virtualization Candidates

·      Planning for Virtualization

Lab : Assessing the Environment for Virtualization

After Completing this module, students will be able to:

·      Describe virtualization.

·      Describe the options available for server virtualization.

·      Describe requirements for Hyper-V sever role.

·      Design solutions using Hyper-V disks and storage.

·      Design solutions using high availability for Hyper-V.

·      Assess and environment using the Microsoft Assessment and Planning (MAP) toolkit.

 

Module 2: Implementing Server Virtualization with Hyper-V

This module describes how to install and configure Hyper-V virtual machines, configuring virtual storage, and configuring virtual networks. Students will be able to design their Hyper-V environment and storage networks.

Lessons

·      Implementing Hyper-V

·      Managing Virtual Machine Storage

·      Managing Virtual Networks

Lab : Installing and Configuring the Hyper-V Server Role

After completing this module, students will be able to:

·      Describe the Hyper-V integration services.

·      Install Hyper-V Server Role.

·      Manage virtual machine storage.

·      Manage virtual networks.

·      Describe Hyper-V Extensible Switch.

·      Describe Data Center Bridging (DCB).

·      Describe Resource Metering in Hyper-V.

Module 3: Creating and Configuring Virtual Hard Disks and Virtual Machines

After completing this module students will be able to determine and configure the most appropriate virtual hard disk(s) format to use in their environment. Students also will be able to create and configure virtual machines.

Lessons

·      Creating and Configuring Virtual Hard Disks

·      Creating and Configuring Virtual Machines

·      Managing Virtual Machine Snapshots

·      Virtual Machine Import

·      Virtual Machines 

Lab : Creating Virtual Hard Disks and Virtual Machines

After completing this module, students will be able to:

·      Describe storage options for virtual machines.

·      Describe the new vhdx format.

·      Attach physical disks to a virtual machine.

·      Describe pass-through disks.

 

·      Create a new virtual hard disk using the new Virtual Hard Disk Wizard.

·      Describe considerations for creating new

·      virtual machines.

·      Create a new virtual machine.

·      Configure virtual machine settings.

·      Creating and managing virtual machine snapshots.

·      Describe Virtual Fibre Channel HBAs.

·      Describe Multipath I/O (MPIO) functionality for Fibre Channel storage

·         Describe the new Virtual Machine import features in Windows Server 2012

·      Describe the P2V process

·      Import Virtual machines without exports

·      Plan for importing Virtual Machine from Windows Server 2008 R2

·      Describe the virtual machine compatibility report

·         Describe the PowerShell commands for importing Virtual Machines 

Module 4: Configure Networking in Hyper-V

This module describes all of the new network features available in Hyper-V. Students will be able to describe Hyper-V Network Virtualization along with the Hyper-V Extensible Switch. Students will also be able to plan how to implement the new networking features available with Windows Server 2012 Hyper-V.

Lessons

·      Advanced features of Virtual Network Adapters

·      Hyper-V Network Virtualization

 

·      Hyper-V Extensible Switch

Lab : Configuring Network Settings

After completing this module, students will be able to:

·      Describe Hyper-V Extensible Switch.

·      Describe Hyper-V Network Virtualization.

·      Implement NIC Teaming.

·      Describe VLAN Tagging.

·      Understand MAC and ARP spoofing protections.

·      Describe SR-IOV networking

·      Implement Network QoS

·      Implement Network metering

·      Describe Network monitor modes

·      Describe IPsec task offload

·      Describe VM Trunk Mode

Module 5: Scale-up Virtual Machines

This module explains how Windows Server 2012 can be used to scale-up your virtual machines. Students will learn the details around non-uniform memory access (NUMA) and the other scale-up options in Windows Server 2012. It also compares the scale-up options in Windows Server 2012 with the options that were available in previous versions of Windows Server.

Lessons

·      Overview of Scale-up options in Windows Server 2012

·      Non-uniform memory access (NUMA)

·      Hyper-v Scale Comparison

Lab : Configuring NUMA

After completing this module, students will be able to:

·      Describe the scale-up options in Windows Server 2012

·      Describe Scaling in Hyper-V

·      Plan for NUMA

·      Plan for Hyper-V Scaling

·      Describe how SQL Server supports NUMA

 

·      Describe Dynamic Memory. Startup memory, and minimum memory

·      Describe Hyper-V smart paging

Module 6: Hyper-V Replica and Disaster Recovery

This module describes disaster recovery options for Hyper-V, including Hyper-V Replica and backup/restore options for Hyper-V. Students will learn how to plan and prepare for Hyper-V Replica, learn how to configure and enable replication, perform planned failovers, and how to respond to unplanned failovers. They will also learn how to backup and restore Hyper-V hosts and virtual machines.

Lessons

·      Overview of Hyper-V Replica

·      Configuring Hyper-V Replica

·      Hyper-V Replica Failover Operations

·      Hyper-V Backup

Lab : Configuring Hyper-V Replica and Backups

 

۰۳۱-۳۳۸۳

مدت دوره: ۴۰ساعت

پیش نیاز : TCP/IP

اهداف دوره :

 • TMG شما را قادر می سازد تـا از اینترنت به صورت امن و مطمئن و بدون نگرانی از تهدیدات نرم افزارهای جاسوسی و یا تهدیدات دیگر استفاده کنید. درگذشته این وظیفه را ISA عهده دار بود که از سال ۲۰۱۰ به بعد  TMG بشکلی کاملتر این کار را انجام می دهد. افرادی که این دوره را طی کنند می توانند بر روی لبـه شبـکه خود تنظیمات امنیتـی را طراحی و پیاده سازی نمایند

مخاطبان دوره :

 • کارشناسان شبکه و دانشجویان IT

محتوای دوره :

System Requirements

 Analyzing Network requirements

 Choosing the Right Network Topology

  Migrating to TMG

  Choosing a TMG Client Type

  Installing TMG

 Troubleshooting TMG Setup

  Exploring the TMG Console

  Configuring TMG Networks

 Understanding Access Rules

 Configuring Load-Balancing Capabilities

 Network Inspection System

  Web Proxy Auto Discovery for TMG

  Caching Concepts and Configuration

Using Network Monitor 3 for troubleshooting TMG

  URL Filtering

 Enhancing E-Mail Protection

 Http and Https Inspection

  Understanding Publishing Concepts

  Publishing Servers

 Publishing Microsoft Office SharePoint Server

  Publishing Exchange Server

  Understanding Remote Access

  Implementing Dial-in Client VPN

  Implementing Site-to-Site VPN

  Logging

 Enhanced Nat

 Scripting TMG

 Exploring http protocol

۰۳۱-۳۳۸۳

مدت دوره: ۴۰ساعت

پیش نیاز : Network+, Install Server

اهداف دوره :

 • این دوره با آموزش تمرکز بخشیدن از یک نقطه مدیریت همه فعالیت ها را درون شبکه کنترل میکند.اکتیودایرکتوری از سرویس دی ان اس استفاده میکند و میتواند اطلاعات را با هر برنامه کاربردی و یا دایرکتوری مبادله کند. همچنین میتواند اطلاعات را با دیگر سرویس های دایرکتوری مثل NOVELL و پروتکل LDAP را به اشتراک بگذارد.

مخاطبان دوره :

 • کارشناسان شبکه و دانشجویان IT

محتوای دوره :

 

  Installation

  Administration

 Users

  Groups

  Computers

  Group Policy Infrastructure

  Group Policy Settings

  Authentication

  Integration Domain Name System with ADDS

  Domain Controllers

  Sites and Replication

  Domains and Forests

Directory Business Continuity

Active Directory Lightweight Directory Services

  Active Directory Certificate Services and Public Key Infrastructure

 Active Directory Right Management Services

  Active Directory Federation Services

۰۳۱-۳۳۸۳

مدت دوره: ۱۸ساعت

پیش نیاز : WCF

اهداف دوره :

 • تولید پروژه های کاربردی
 • تولید ابزارها و کنترل های جدید برنامه نویسی
 • درج افکتهای گرافیکی و انیمشینی به پروژه ها

مخاطبان دوره :

 • برنامه نویسان حرفه ای
 • علاقه مندان به مباحث برنامه نویسی سرویس گرا

محتوای دوره :

      آشنایی با WPF و مفاهیم آن

      آشنای با قابلیت های جدید WPF 4.5

      آشنای با XAML و تولید UI از طریق آن

      آشنایی با روش های مختلف طراحی فرم ها

      ایجاد و مدیریت رویدادها در WPF

      استفاده از انواع کنترل ها در WPF

      نحوه ایجاد کنترل ها در WPF

      ایجاد و کار با Resource ها در WPF

     کنترل کاربران در WPF

     اعتبارسنجی مقادیر ورودی در WPF

      اتصال به داده ها

      ایجاد و استفاده از اشکال هندسی و استایل ها

      پروژه مدیریت اطلاعات شخصی (PIM)

۰۳۱-۳۳۸۳

مدت دوره: ۳۲ساعت

پیش نیاز : Web Foundation

اهداف دوره :

 • آموزش WCF از طریق مثال های کاربردی
 • آموزش تکنیک های پیشرفته (WCF Advanced Topics )
 • آموزش WCF برای معماران (WCF For Architects )

مخاطبان دوره :

 • برنامه نویسان حرفه ای
 • علاقه مندان به مباحث برنامه نویسی سرویس گرا
 • داوطلبان آزمون  Exam70-513  Microsoft

محتوای دوره :

Instance Management

  Service Throttling

 Fault Management

 Concurrency Management

Message Exchange Patterns

 Security In WCF

 Transaction Management

 Message Queue

Tracing and Monitoring

 Using Svc Configuration Editor

 Design a Service Layer

 Restful Services & WCF Data Services

 New Features in WCF 4.0 and 4.5

 Durable Services

Exchange Metadata Techniques

  Prerequisites in WCF

?What is SOA

 SOA Principals

 Introduction to WCF

 What is Distributed Application

? What is WCF

  Create Client Proxy Techniques

 ABC of WCF, Addressing and protocols

  WCF Hosting

Bindings, Binding Configuration

 Contracts

Inheritance in Service Contracts

Inheritance in Data Contract

 Operation Over Loading

 Behaviors

۰۳۱-۳۳۸۳

مدت دوره: ۶۸ساعت

پیش نیاز : –

اهداف دوره :

 • Share point در نگاهی ساده به شما امکان به اشتراک گذاری اسناد و فرم ها را در سطح سازمان می دهد.اما این نرم افزار فراتر از به اشتراک گذاشتن اسناد و فرم ها می باشد شما با استفاده از این نرم افزار می توانید سایت داخلی و یا خارجی به صورت پویا راه اندازی کنید و هم چنین تعاملات و ارتباطات سازمانی را با استفاده از امکانات آن انجام دهید.

مخاطبان دوره :

 • مالکان سایت
 • کاربران حرفه ای و داوطلبان دوره MCTS | SharePoint

محتوای دوره :

 

SharePoint 2016 Power User Training

Course Outline

Module 1: Content ApprovalContent

Ø  Lab : Content Approval

Module 2: Creating Custom Workflows with SharePoint Designer 2013

Ø  Lab : Creating Custom Workflows with SharePoint Designer 2016

Module 3: Working with Managed Metadata

Ø  Lab : Working with Managed Metadata

Module 4: Business Connectivity Services

Ø  Lab : Business Connectivity Services

Module 5: Information Management Policy

Ø  Lab : Information Management Policy

Module 6: Content Organizer

Ø  Lab : Information Management Policy

Module 7: Document ID Service

Ø  Lab : Document ID Service

Module 8: Document Sets

Ø  Lab : Document Sets 

Module 9: SharePoint Server Publishing Infrastructure

Ø  Lab : SharePoint Server Publishing Infrastructure

Module 10: Configuring and Consuming Site Search Results

Ø  Lab : Configuring and Consuming Site

Ø  Search Results

Ø  Planning and Administering SharePoint 2016

 

Module 1: Introducing SharePoint 2016

Module 2: Designing an information architecture

Ø  Lab : Designing an information architecture – Part one

Lab : Creating an information

Ø  architecture – Part two

Module 3: Designing a logical architecture

Ø  Lab : Designing a logical architecture

Module 4: Designing a physical architecture

Ø  Lab : Designing a physical architecture

Module 5:Installing & configuring SharePoint 2016

Ø  Lab : Deploying and configuring SharePoint 2016 – Part one

Ø  Lab : Deploying and configuring SharePoint

۲۰۱۶ – Part two

Module 6: Creating web applications and site collections

Ø  Lab : Creating and configuring web applications

Ø  Lab : Creating and configuring site collections

Module 7: Planning and configuring service

applications

Ø  Lab : Planning and configuring service applications

Module 8: Managing users and permissions, and securing content

Ø  Lab : Managing users and groups

Ø  Lab : Securing content in SharePoint sites

Module 9: Configuring authentication for SharePoint 2016

Ø  Lab : Extend your SharePoint 2016 to support Secure Sockets Layer (SSL)

Module 10: Securing a SharePoint 2016 deployment

Lab : Securing a SharePoint 2016 deployment

Module 11: Managing taxonomy

Ø  Lab : Configuring content-type propagation

Ø  Lab : Configuring and using the managed metadata service

 Module 12: Configuring user profiles

Ø  Lab : Configuring user profiles

Ø  Lab : Configuring My Sites and audiences

Module 13: Configuring Enterprise Search

Ø  Lab : Configuring Enterprise Search

Ø  Lab : Optimizing the search experience

Module 14: Monitoring and maintaining a SharePoint 2016 environment

Ø  Lab : Monitoring a SharePoint 2016 deployment

Ø  Lab : Investigating page load times