مدت دوره: ۸۰ساعت

پیش نیاز : برنامه نویسی مقدماتی

اهداف دوره :

 • مبانی اولیه زبان برنامه نویسی جاوا

  تولید هر نوع برنامه تحت جاوا

  این دوره پیشنیاز اصلی دوره های دیگر برنامه نویسی جاوا و دوره های برنامه نویسی موبایل مرتبط با جاوا مانند برنامه نویسی Android، Black Berry و J2ME است.

مخاطبان دوره :

 • دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته  نرم افزار
 • متخصصان نرم افزار
 • تمامی افرادی که به برنامه نویسی حرفه ای علاقه مند هستند  

محتوای دوره : 

 • Introduction to JAVA
 • Language Components
 • Strings
 • Object Oriented Programming
 • Static
 • JVM Architecture
 • Package
 • Date & Time
 • Relationship between classes
 • Inheritance
 • Abstraction & Interfaces
 • Exception Handling
 • Collection Framework
 • JAVA IO & NIO
 • JAVA Database Connectivity (JDBC)
 • JAVA FX
 • Reflection
 • Annotation
 • Generics
 • Serializable objects
 • XML & JSON
 • Resource Bundles
 • Parallel Programming
 • SOAP Based Web Services

۰۳۱-۳۳۸۳

پایتون به شما این امکان را می دهد تا اسکریپت هایی به منظور بهینه سازی زیرساخت پیچیده شبکه بسازید. این زبان برنامه نویسی به طور گسترده برای شبکه های نرم افزار محور (SDN) به کار می رود و مهارت مهمی برای مهندسین شبکه به حساب می آید. این دوره اصول برنامه نویسی شبکه و بلوک های نظری ساختاری که منجر به ساخت و پرداخت اسکیریپت های بهتر منجر می شود را آموزش می دهد. اصول زبان برنامه نویسی پایتون از جمله اشیا، متغیر ها، رشته ها، حلقه ها و توابع در این دوره آموزش داده می شود و شما به راحتی یاد می گیرید چگونه از لیست ها، لغت نامه ها، ادغام کتابخانه ها و ماژول های تخصصی پایتون استفاده نمایید. در این دوره شما اسکیریپت های اساسی جهت مدیریت زیرساخت شبکه را به زبان پایتون آموزش می بینید. ابزار های پایه مورد نیاز این دوره بسته Python2 یا Python3، Cisco IOS و GNS3 می باشد.

 

۰۱-Introduction

۰۲-Traditional Networking vs SDN

۰۳-Python 3 Installation

۰۴-Python Variable Naming Rules

۰۵-Python Comments

۰۶-Python Variables

۰۷-Python Data Types

۰۹-Python String Methods

۱۰-Python Booleans

۱۱-Python Operators

۱۲-Python Lists

۱۳-Python Tuples

۱۴-Python Sets

۱۵-Python Dictionaries

۱۶-Python If-Else

۱۷-Python While Loops

۱۸-Python for Loops

۱۹-Python Functions

۲۰-Python Modules

۲۱-Python Datetime

۲۲-Python JSON

۲۳-Python PIP

۲۴-Python Try Except

۲۵-Python User Input

۲۶-Lab Setup

۲۷-Quick Start Guide to Network Automation

۲۸-Paramiko

۲۹-Netmiko

۳۰-Iteration Examples- Netmiko scripts

۳۱-NAPALM

۳۲-PYNTC

۳۳-Run Python Script in Kali

۳۴-Colorama

۳۵-Convert your Python2 code to Python3

 

پیشنیاز: Network+، CCNA
مدت دوره :۴۰ ساعت
برگزاری دوره به صورت آنلاین می باشد.

 

تالیف و ارائه: علی ناظم رعایا

معمار، مدرس و مشاور ارشد فناوری اطلاعات و ارتباطات/ مربی Agile DevOps

 

۰۳۱-۳۳۸۳

“چارچو ب سازماندهی تیم های فناوری اطلاعا ت به روش Agile DevOps “

 

اهداف دوره :
• DevOps چیست و چه نوع فرهنگی را در سازمان شما پیاده می کند ؟
• تعامل DevOps با سایر چارچو بهای مدیریت خدمات فناو ری اطلاعات مانند ITIL
• بر ای رسیدن به رویای پیاده سا زی DevOps یا DevOps Nirvana چه کنیم ؟
• رابطه DevOps و Agile در شرکتهای مقیاس پذیر .
• Agile چیست و در کدام بخش سازمان شما قابلیت پیاده سا زی دارد ؟
• استقرار متدولوژی های Scrum و Kanban در مدیریت پروژه و ارتباط آن با DevOps
• معرفی Agile DevOps و لزوم به کارگیری آن در سیستم های اطلاعاتی مدر ن
• طراحی سسیستم سازماندهی چابک به روش Agile Squad به عنوان یک رویکرد مناسب برای تحقق Agile DevOps
• مفهوم یکپارچه سا زی مداوم ، استقرار و تحویل مداوم محصولات فناوری اطلاعات ( CI/CD/CD)
• لزوم بکارگیری ابزاره ای DevOps در برقراری زیرساخت شرکتهای مقیاس پذیر
• چگونگی طراحی زیرساخت DevOps در کسب و کارهای با اندازه مختلف
• آموزش طراحی خط تولید محصولات فناوری اطلاعات به روش DevOps Pipeline)   DevOps  )   
• DevOps به عنوان تنها چرخه حیات مهندسی نرم افزار
• معماری Alpha-Beta Testing در محیط های Staging Lab
• معماری Blue-Green Deployment در محیط های Production
• حضور DevOps در حامیان خدمات شبکه و مراکز داده( DevNet)
• زیرساخت به عنوان کد چیست و چه مزایایی دارد؟ (Infrastructure as Code)
• امنیت در پلتفرم های ارائه خدمات مبتنی بر DevOps (SecDevOps)
• رابطه DevOps با Data Science(با هوش مصنوعی، یادگی ری ماشین ، داده کاوی و …)
• مهندسی ابزار DevOps (برای متخصص شدن DevOps از کجا شروع کنیم و چه چیزهایی را یادبگیریم؟)

مخاطبین دوره:
* متخصصین حوزه DevOps
* مدیران سیستم و توسعه دهندگان
* مدیران فناوری اطلاعا ت
* مربیان چابک
* مالکان محصو ل

توضیحات دوره:
در سالهای اخیر ، توسعه و استقرار برنامه ها به بخش فزاینده ای مهم در عملیات تجاری تبدیل شده اند. به همین دلیل ، نهادهای مختلف سعی در بهینه سازی روند توسعه محصول خود داشته اند. این امر منجر به افزایش محبوبیت DevOps شده که در راستای رسیدن به همین هدف طراحی گشته است. به عبارت ساده تر، کاربرد DevOps در طی مراحل توسعه نرم افزار و کاهش تعداد مراحل لازم برای عرضه نرم افزار به بازا راست. این انتشارهای سریعتر و روندهای ساده به معنای دریافت بازخورد سریع تر از سمت کاربران خواهد بود. پیاده سا ز ی DevOps همچنین بر مقیاس پذیری نرم افزار، میزان استقرار آن و همچنین نظارت و نگهدا ری پس از انتشارهای آینده متمرکز است. منتها این سیستم با اینکه برتعامل و همکاری بین تیم های عملیات و توسعه تاکید دارد ولی نواقصی برای برنامه ریزی و مدیریت روندهای کاری اشخاص یا تیم هایی را باهمین عنوان دارد. نهایتا این امر منجر به این شده که اقدامات Agile به طرز چشمگیری بر روی آنچه ممکن است به عنوان جنبه های مدیریت توسعه تحویل نرم افزار تعریف کنید، متمرکز شود. گرچه Agile به خودی خود تمرکز کمتری روی جنبه های عملیاتی دارد؛ از این رو، هر دوروش برای اجر ای درست چرخه حیات توسعه نرم افزار هر محصولی کاملاً مهم هستند و باید به صورت مکمل در کنار یکدیگر قرار بگیرند .تفکیک رویکرده ای Agile و DevOps بر ای تول ید نرم افزار منجر به ساخت محصول می شود اما هنگامی که استقرار، فرآیند خودکارسازی وهمچنین مدیریت زیرساخت آن با مشکل روبرو می شود انگشت های اتهام اعضای تیم ها به سمت هم نشانه می رود علاوه بر این قابلیت همکاریمابین اعضای تیم ها رفته رفته به پس زمینه می رود و DevOps در قالب یک سیلوی جدید سازمانی خواهد رفت و عملا یکی از اهداف خودکه فرهنگ تغییر، تعامل و همکاری در بین تیم های سازمان است را خود به خود مخدوش می نماید.

علاوه برآن DevOps و به ویژه ابزارهای مورد استفاده متخصصین آن نه تنها در حوزه توسعه محصولات فناوری اطلاعات از جمله نرم افزار کابرددارند بلکه در فرآیند مدیریت زیرساخت فناوری اطلاعات و سرویس دهی از جمله شبکه، مراکز داده و پلتفرم های ابری بسیار کاربردی هستن و متخصصین آن تیم های مستقلی اغلب در شرکت های متوسط و بزرگ به خود اختصاص می دهند، منتها همانطور که اشاره شد خواه ناخواهسیلوهای سازمانی تقویت شده و مجددا نواقصی به لحاظ کار تیمی و عدم قطعیت در ارائه سرویس ها یا توسعه محصول اتفاق خواهد افتاد.
راه حل این موضوع ترکیب نمودن قابلیت های برنامه ریزی و تعاملی در روش های Agile و کار تیمی و عملیات یکپارچه ارائه شده توسطDevOps است. با این کار میتوانید چرخه عمر توسعه و نگهدا ری از محصول خود را به تدریج بهینه کنید. این امر به رفع معضلی به نام عدم تعادل کمک می کند و مفهوم جدیدی را با عنوان Agile DevOps به وجود می آورد .
آنچه توسط ادغام DevOps و Agile انجام می شود :
• روند انتشار نرم افزار را ساده کرده و ارائه محصولات را بهبود می بخشد .
• امکان همکاری اعضای تیم های فنی را بهتر فراهم می کند .
• در عین اینکه برای هر نسخه ارزش بیشتری به ارمغان می آورد، خطر کمتری را در هنگام وجود ایرادات در محصول برای سازمان رقم می زند .
• اشکال کمتر و رفع اشکال سریعتر را در پی خواهد داشت .
• میدان دید بهتری به پروسه تولید محصول یا اجرای پروژه ایجاد می کند .
• نرخ رضایت کاربران نهایتا بالاتر خواهد بود از آنجا که محصولات و یا سرویس ها دار ای کیفیت بیشتری هستند .
هنگام ادغام DevOps و Agile به چه مواردی باید توجه کرد :
در طی دوره برای ساده سا زی فرآین د پیاده سا زی DevOps در توسعه محصول و مدیریت به روش Agile ، متداول ترین مشکلات را که ممکناست در طی این فرآیند اتفاق بیفتد جمع آو ری کرده ایم و چگونگی جلوگیری از آن ها را با هم بررسی می کنیم تا بتوانیم به روان تر شدن جریان توسعه محصول کمک کنیم. برخی از مواردی که درطول این دوره به آن توجه می شود به شرح ذیل است:
• چگونگی بهبود دادن جریان های کار تیمی
• تعریف چرخه حیات محصولات و سرویس ها
• تعریف وظایف DevOps در Sprint ها در تعامل با سایر تیم ها
• شامل کردن پروسه تضمین کیفیت ( QA )در هر فاز تولید
• بهبود پروسه تحویل با تحت نظر قرار دادن Backlog Refinement توسط متخصصین DevOps
• معرفی ابزارهای متناسب با جریان کاری
• چگونگی خودکارسازی فرآیندهای مختلف در جریان های کاری
• چگونگی ایجاد معیارهای متنوع جهت اندازه گیری اثربخشی
چرا DevOps و Agile هر دو موضو عاتی هستند که باید کانون توجه شرکت ها باشند؟ اگرچه این روشها به منظور ساده سا زی و موثر واقع شدن فرآینده ای ایجاد و استقرار محصول است، اما ترکیب Agile و DevOps نیاز به تغییر اساسی سازمانها دارد. اما اگر تلاش خود را بر ا ی ترکیب مدیریت Agile و DevOps به روش صحیح انجام دهید، خواهید دید که چگونه این توانمندی وجود دارد که روند توسعه محصولات یاارائه سرویس های شما بهبود بخشد و برنامه هایی قابل اطمینان، مقیاس پذیر و قابل نگهدا ری را نتیجه دهد.

مدت دوره  : 24ساعت
برگزری دوره به صورت آنلاین می باشد.

 

مولف و ارائه دهنده دوره: علی ناظم رعایا
معمار، مدرس و مشاور ارشد فناوری اطلاعات و ارتباطات/ مربی Agile DevOps

 

۰۳۱-۳۳۸۳

مدت دوره: ۱۰۰ساعت

پیش نیاز : MCSE

اهداف دوره :

 • این دوره که به عنوان سطح تخصص استاندارد جهانی برای متخصصان فناوری اطلاعات محسوب می گردد، نشانشگر مهارت فرد در مدیریت و راه اندازی رایانش ابری خصوصی مایکروسافت (Private Cloud Computing) می باشد.

مخاطبان دوره :

 • مدیران و کارشناسان شبکه

محتوای دوره : 

Part1

  Module 1: Introduction to the Private Cloud
•    Module 2: Configuring and Optimizing Business Unit Clouds
•    Module 3: Deploying Cloud Services
•    Module 4: Monitoring Private Cloud Services
•    Module 5: Configuring Application Performance Monitoring
•    Module 5: Configuring Application Performance Monitoring
•    Module 6: Operating and Extending Service Management in the Private Cloud
•    Module 7: Automatic Incident Creation, Remediation, and Change Requests
•    Module 8: Problem Management in the Private Cloud
•    Module 9: Automating Self-Service Provisioning
•    Module 10: Private Cloud Protection and Recovery
•    Module 11: Configuring Compliance in the Private Cloud
•    Module 12: Configuring SLAs, Dashboards, and Widget

Part 2
•    Module 1: Planning for the Private Cloud
•    Module 2: Configuring and Deploying the Private Cloud with System Center 2012 -Virtual Machine Manager
•    Module 3: Extending and Maintaining the Private Cloud Infrastructure
•    Module 4: Configuring Application Delivery
•    Module 5: Creating the Private Cloud Building Blocks
•    Module 6: Deploying and Accessing a Private Cloud
•    Module 7: Monitoring the Private Cloud Infrastructure
•    Module 8: Extending and Customizing Monitoring of the Private Cloud Infrastructure
•    Module 9: Implementing Service Management for the Private Cloud
•    Module 10: Protecting the Private Cloud Infrastructure
•    Module 11: Automating and Standardizing the Private Cloud
•    Module 12: Configuring the Cloud Services Process Pac

۰۳۱-۳۳۸۳

مدت دوره: ۵۰ساعت

پیش نیاز :MCSA |  Windows10,Configuring

اهداف دوره :

 • راه اندازی ویندوزسرور ۲۰۱۹ , مدیریت ویندوزسرور و امنیت محیط 

مخاطبان دوره :

 • کارشناسان نرم افزار و کارشناسان IT
 • علاقه مندان به مباحث مایکروسافت و داوطلبان آزمون MCSA

محتوای دوره :

Install Windows Servers in Host and Compute Environments

Implement Storage Solutions

Implement Hyper-V

Implement Windows Containers

Implement High Availability

Maintain and Monitor Server Environments

 

۰۳۱-۳۳۸۳

مدت دوره: ۴۰ساعت

پیش نیاز : Computer Knowledge Base

اهداف دوره :

 • راه اندازی ویندوز۱۰ , مدیریت ویندوز , امنیت محیط و بهینه سازی محیط کاری ویندوز

مخاطبان دوره :

 • کارشناسان نرم افزار و کارشناسان IT
 • علاقه مندان به مباحث مایکروسافت و داوطلبان آزمون MCSA

محتوای دوره :

 

 • Installing and Deploying Windows 10 

Upgrading and Migrating to Windows 10

Managing Disks and Device Drivers

Configuring and Troubleshooting Network Connections

Implementing Wireless Network Connections

Implementing Network Security

Configuring File Access and Printers on Windows 8 Clients

Securing Windows 8 Desktops

Configuring Applications

Optimizing and Maintaining Windows 10

Client Computers

  Configuring Mobile Computing and Remote Access

  Implementing Hyper-V

  Troubleshooting and Recovering Windows 10

 Using Windows PowerShell

 Troubleshooting IP Routing

۰۳۱-۳۳۸۳

تخفیف های آموزشی